Školení

  • Nákladní atomobil (+ přívěs)
  • Autobus
  • Motocykl
  • Auto s přívěsem
 
 

Profesní školení se týká řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Školení řidičů profesionálů

Vstupní školení

Profesní průkaz, který je nutný k výkonu práce řidiče, získáte na základě absolvování vstupního školení a úspěšného složení teoretické závěrečné zkoušky.

Vstupní školení provádíme v základním (140 hodin) i rozšířeném (280 hodin) rozsahu. Školení v našem akreditovaném školícím středisku zahajujeme v individuálních termínech. Školení se provádí zvlášť pro osobní dopravu a pro nákladní dopravu.

Závěrečná zkouška probíhá na počítači. Procházet testové otázky můžete dopředu na internetu.

Zvláštní kategorií školení s výrazně menším rozsahem je školení pro držitele průkazu profesní způsobilosti řidiče na osobní dopravu, který se chce školit pro dopravu nákladní a naopak.

Pravidelné školení

Každý aktivní řidič, který je držitelem profesního průkazu, by měl absolvovat pravidelná školení. Profesní způsobilost je vydávána s platností na 5 let. V této době musí řidiči absolvovat 5 pravidelných školení v rozsahu 7 hodin. Na základě potvrzení o jejich absolvování poté žádají o prodloužení platnosti profesního osvědčení na dalších 5 let. Pro prodloužení platnosti profesního osvědčení nevykonává řidič žádnou zkoušku.

Termíny pravidelných školení vypisujeme individuálně dle počtu přihlášených řidičů, zpravidla několikrát do měsíce.

Pravidelné školení v rozšířeném rozsahu

Pravidelné školení v rozšířeném rozsahu 35 hodin je určeno všem řidičům, kteří již v minulosti vlastnili profesní průkaz, jeho platnost vypršela a nyní chtějí opět začít vykonávat práci řidiče. Zároveň mohou tohoto školení využít i ti řidiči, kteří sice profesní průkaz nikdy neměli, ale získali skupinu C před 10. 9. 2009 a nebo skupinu D před 10. 9. 2008.

Profesní průkaz se po absolvování školení v rozsahu 35 hodin vydává bez zkoušek.

Rozšiřující školení

Rozšiřující školení v rozsahu 45 hodin je určeno pro držitele profesních průkazů, kteří chtějí svůj stávající profesák rozšířit o další skupinu. Dle zákona je toto školení ukončeno závěrečnou zkouškou, podobně jako vstupní školení.

Školení řidičů referentů

Řidiči firemních vozidel, kteří nespadají do školení řidičů profesionálů, mají dle Zákoníku práce povinnost zúčastnit se referentského školení řidičů a následného ověření znalostí. Tato povinnost se týká každého řidiče, který řídí vozidlo při výkonu svého zaměstnání, a to včetně soukromých vozidel použitých pro pracovní potřeby. 

Zaměstnavatel je dle Zákoníku práce povinen zajistit svým zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Zaměstnavatel dále určuje četnost a obsah školení a způsob ověřování znalostí. Školení referentů by mělo být prováděno opakovaně.


ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ – PROFESNÍ PRŮKAZ ŘIDIČE

Pravidelné roční školení      7 hodin 650 Kč bez DPH

Rozšiřující školení      45 hodin

Vstupní školení      140 hodin

Zkrácené vstupní školení    35 hodin 7.200 Kč

 

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ – REFERENTI

Školení řidičů OA   150 Kč bez DPH

 

nahoru